Autorský zákon (zákon č. 121/2000 Sb.)

§ (1-118)

§ 84

Obsah práva vysílatele(1) Vysílatel má výlučné majetkové právo své vysílání užít a udělit jinému smlouvou oprávnění k výkonu tohoto práva; jiný může vysílání užít bez udělení takového oprávnění pouze v případech stanovených tímto zákonem.(2) Právem vysílání užít je

a) právo na záznam vysílání,b) právo na rozmnožování zaznamenaného vysílání,c) právo na rozšiřování rozmnoženin zaznamenaného vysílání,d) právo na sdělování vysílání veřejnosti.(3) Právo vysílatele podle odstavce 1 je převoditelné.


právní služby

Občanské sdružení Ley.cz(IČO: 02170582) vám nabízí právní pomoc v následujících oblastech

- rozvod (výživné, vypořádání SJM atd.)

- exekuce (odpor proti platebnímu příkazu atd.)

- trestní řízení (odpor proti trestnímu příkazu, odvolání atd.)

- a další...

s popisem vašeho případu, pokud možno včetně příslušných dokumentů, kontaktujte nás prosím e-mailem na info@ley.cz
Vzory smluvPodmínky používání Stats PageRank Checking Icon čluny BARK , o.s. Martišor , občanské sdružení Martišor
copyleft 2005-2016 Ley.cz o.s. IČO: 02170582