Autorský zákon (zákon č. 121/2000 Sb.)

§ (1-118)
§ 80

Obsah práva výrobce zvukově obrazového záznamu(1) Výrobce zvukově obrazového záznamu má výlučné majetkové právo svůj zvukově obrazový záznam užít a udělit jinému smlouvou oprávnění k výkonu tohoto práva; jiný může zvukově obrazový záznam užít bez udělení takového oprávnění pouze v případech stanovených tímto zákonem.(2) Právem zvukově obrazový záznam užít je

a) právo na rozmnožování zvukově obrazového záznamu,b) právo na rozšiřování originálu nebo rozmnoženin zvukově obrazového záznamu,c) právo na pronájem originálu nebo rozmnoženin zvukově obrazového záznamu,d) právo na půjčování originálu nebo rozmnoženin zvukově obrazového záznamu,e) právo na vysílání a jiné sdělování zvukově obrazového záznamu veřejnosti.(3) Výrobce zvukově obrazového záznamu má právo na odměnu v souvislosti s rozmnožováním jeho záznamu pro osobní potřebu obdobně podle § 25.(4) Právo výrobce zvukově obrazového záznamu je převoditelné.


právní služby

Občanské sdružení Ley.cz(IČO: 02170582) vám nabízí právní pomoc v následujících oblastech

- rozvod (výživné, vypořádání SJM atd.)

- exekuce (odpor proti platebnímu příkazu atd.)

- trestní řízení (odpor proti trestnímu příkazu, odvolání atd.)

- a další...

s popisem vašeho případu, pokud možno včetně příslušných dokumentů, kontaktujte nás prosím e-mailem na info@ley.cz
Vzory smluvPodmínky používání Stats PageRank Checking Icon čluny BARK , o.s. Martišor , občanské sdružení Martišor
copyleft 2005-2016 Ley.cz o.s. IČO: 02170582