Autorský zákon (zákon č. 121/2000 Sb.)

§ (1-118)

§ 76

Obsah práva výrobce zvukového záznamu(1) Výrobce zvukového záznamu má výlučné majetkové právo svůj zvukový záznam užít a udělit jinému smlouvou oprávnění k výkonu tohoto práva; jiný může zvukový záznam užít bez udělení takového oprávnění pouze v případech stanovených tímto zákonem.(2) Právem zvukový záznam užít je

a) právo na rozmnožování zvukového záznamu,b) právo na rozšiřování originálu nebo rozmnoženin zvukového záznamu,c) právo na pronájem originálu nebo rozmnoženin zvukového záznamu,d) právo na půjčování originálu nebo rozmnoženin zvukového záznamu,e) právo na vysílání a jiné sdělování zvukového záznamu veřejnosti.(3) Ustanovení § 72 platí obdobně pro výrobce zvukového záznamu.(4) Výrobce zvukového záznamu má právo na odměnu v souvislosti s rozmnožováním jeho záznamu pro osobní potřebu obdobně podle § 25.(5) Právo výrobce zvukového záznamu je převoditelné.


právní služby

Občanské sdružení Ley.cz(IČO: 02170582) vám nabízí právní pomoc v následujících oblastech

- rozvod (výživné, vypořádání SJM atd.)

- exekuce (odpor proti platebnímu příkazu atd.)

- trestní řízení (odpor proti trestnímu příkazu, odvolání atd.)

- a další...

s popisem vašeho případu, pokud možno včetně příslušných dokumentů, kontaktujte nás prosím e-mailem na info@ley.cz
Vzory smluvPodmínky používání Stats PageRank Checking Icon čluny BARK , o.s. Martišor , občanské sdružení Martišor
copyleft 2005-2016 Ley.cz o.s. IČO: 02170582