Zákon o podnikání na kapitálovém trhu

§ (1-206)

Díl 3

Některé podmínky podnikání obchodníka s cennými papíry

§ 9

Kapitálová přiměřenost obchodníka s cennými papíry

(1) Obchodník s cennými papíry musí dodržovat kapitálovou přiměřenost na individuálním základě.

(2) Pravidla pro výpočet kapitálové přiměřenosti na individuálním základě stanoví pro obchodníka s cennými papíry, který není bankou, prováděcí právní předpis.

právní služby

Občanské sdružení Ley.cz(IČO: 02170582) vám nabízí právní pomoc v následujících oblastech

- rozvod (výživné, vypořádání SJM atd.)

- exekuce (odpor proti platebnímu příkazu atd.)

- trestní řízení (odpor proti trestnímu příkazu, odvolání atd.)

- a další...

s popisem vašeho případu, pokud možno včetně příslušných dokumentů, kontaktujte nás prosím e-mailem na info@ley.cz
Vzory smluvPodmínky používání Stats PageRank Checking Icon čluny BARK , o.s. Martišor , občanské sdružení Martišor
copyleft 2005-2016 Ley.cz o.s. IČO: 02170582