Zákon o podnikání na kapitálovém trhu

§ (1-206)

§ 8

(1) Před udělením povolení k činnosti obchodníka s cennými papíry Komise požádá o stanovisko dozorový úřad jiného členského státu Evropské unie, jestliže je žadatel

a) ovládán

1. osobou, která má povolení dozorového úřadu tohoto členského státu Evropské unie k poskytování investičních služeb,

2. bankou se sídlem v tomto členském státě Evropské unie, nebo

3. pojišťovnou, která má povolení dozorového úřadu tohoto členského státu Evropské unie, nebo

b) ovládán stejnou osobou, která ovládá osobu uvedenou v písmenu

a).

(2) Před udělením povolení k činnosti obchodníka s cennými papíry Komise požádá o stanovisko příslušný dozorový úřad, jestliže žadatel je osobou ovládanou

a) bankou se sídlem v České republice nebo jinou osobou, která ovládá banku se sídlem v České republice, nebo

b) pojišťovnou se sídlem v České republice nebo jinou osobou, která ovládá pojišťovnu se sídlem v České republice.

právní služby

Občanské sdružení Ley.cz(IČO: 02170582) vám nabízí právní pomoc v následujících oblastech

- rozvod (výživné, vypořádání SJM atd.)

- exekuce (odpor proti platebnímu příkazu atd.)

- trestní řízení (odpor proti trestnímu příkazu, odvolání atd.)

- a další...

s popisem vašeho případu, pokud možno včetně příslušných dokumentů, kontaktujte nás prosím e-mailem na info@ley.cz
Vzory smluvPodmínky používání Stats PageRank Checking Icon čluny BARK , o.s. Martišor , občanské sdružení Martišor
copyleft 2005-2016 Ley.cz o.s. IČO: 02170582