Zákon o podnikání na kapitálovém trhu

§ (1-206)

§ 66

Práva a povinnosti burzovní komory

(1) Burzovní komora

a) schvaluje burzovní pravidla a jejich změny,

b) vyhlašuje výběrové řízení na funkci generálního ředitele burzy, jmenuje generálního ředitele burzy a odvolává jej,

c) uděluje předchozí souhlas k převodu akcií burzy,

d) rozhoduje o přijetí investičních nástrojů k burzovnímu obchodu,

e) uděluje a odnímá členství na burze.

(2) Burzovní komora zasedá nejméně jednou za 2 měsíce.

právní služby

Občanské sdružení Ley.cz(IČO: 02170582) vám nabízí právní pomoc v následujících oblastech

- rozvod (výživné, vypořádání SJM atd.)

- exekuce (odpor proti platebnímu příkazu atd.)

- trestní řízení (odpor proti trestnímu příkazu, odvolání atd.)

- a další...

s popisem vašeho případu, pokud možno včetně příslušných dokumentů, kontaktujte nás prosím e-mailem na info@ley.cz
Vzory smluvPodmínky používání Stats PageRank Checking Icon čluny BARK , o.s. Martišor , občanské sdružení Martišor
copyleft 2005-2016 Ley.cz o.s. IČO: 02170582