Zákon o podnikání na kapitálovém trhu

§ (1-206)

§ 48

Pozastavení obchodování s cenným papírem a vyloučení cenného papíru z obchodování na oficiálním trhu

(1) Organizátor regulovaného trhu pozastaví obchodování s cenným papírem na oficiálním trhu

a) jestliže je dočasně ohroženo řádné fungování trhu, nebo

b) v zájmu ochrany investorů.

(2) Organizátor regulovaného trhu vyloučí cenný papír z obchodování na oficiálním trhu, jestliže

a) má doloženo, že nadále není možné udržet pravidelné obchodování s cenným papírem, nebo

b) cenný papír nebo jeho emitent přestali splňovat podmínky pro přijetí cenného papíru k obchodování na oficiálním trhu.

právní služby

Občanské sdružení Ley.cz(IČO: 02170582) vám nabízí právní pomoc v následujících oblastech

- rozvod (výživné, vypořádání SJM atd.)

- exekuce (odpor proti platebnímu příkazu atd.)

- trestní řízení (odpor proti trestnímu příkazu, odvolání atd.)

- a další...

s popisem vašeho případu, pokud možno včetně příslušných dokumentů, kontaktujte nás prosím e-mailem na info@ley.cz
Vzory smluvPodmínky používání Stats PageRank Checking Icon čluny BARK , o.s. Martišor , občanské sdružení Martišor
copyleft 2005-2016 Ley.cz o.s. IČO: 02170582