Zákon o podnikání na kapitálovém trhu

§ (1-206)

§ 45

Povolení k tisku kótovaných listinných cenných papírů

(1) Povolení tiskárně k tisku kótovaných listinných cenných papírů vydává Komise.

(2) Náležitosti žádosti o povolení k tisku kótovaných listinných cenných papírů a její přílohy a náležitosti technického provedení kótovaného listinného cenného papíru stanoví prováděcí právní předpis.

(3) Komise udělí povolení k tisku kótovaných listinných cenných papírů tiskárně, která má věcné, organizační, personální a bezpečnostní předpoklady k tisku kótovaných listinných cenných papírů.

právní služby

Občanské sdružení Ley.cz(IČO: 02170582) vám nabízí právní pomoc v následujících oblastech

- rozvod (výživné, vypořádání SJM atd.)

- exekuce (odpor proti platebnímu příkazu atd.)

- trestní řízení (odpor proti trestnímu příkazu, odvolání atd.)

- a další...

s popisem vašeho případu, pokud možno včetně příslušných dokumentů, kontaktujte nás prosím e-mailem na info@ley.cz
Vzory smluvPodmínky používání Stats PageRank Checking Icon čluny BARK , o.s. Martišor , občanské sdružení Martišor
copyleft 2005-2016 Ley.cz o.s. IČO: 02170582