Zákon o podnikání na kapitálovém trhu

§ (1-206)

§ 38

Podle podmínek pro přijetí investičního nástroje k obchodování může být regulovaný trh rozdělen na

a) oficiální trh s cennými papíry (dále jen "oficiální trh"), který může být v souladu s vnitřními předpisy organizátora regulovaného trhu rozdělen na více částí,

b) speciální trh s investičními nástroji, které nejsou cennými papíry (dále jen "speciální trh").

právní služby

Občanské sdružení Ley.cz(IČO: 02170582) vám nabízí právní pomoc v následujících oblastech

- rozvod (výživné, vypořádání SJM atd.)

- exekuce (odpor proti platebnímu příkazu atd.)

- trestní řízení (odpor proti trestnímu příkazu, odvolání atd.)

- a další...

s popisem vašeho případu, pokud možno včetně příslušných dokumentů, kontaktujte nás prosím e-mailem na info@ley.cz
Vzory smluvPodmínky používání Stats PageRank Checking Icon čluny BARK , o.s. Martišor , občanské sdružení Martišor
copyleft 2005-2016 Ley.cz o.s. IČO: 02170582