Zákon o podnikání na kapitálovém trhu

§ (1-206)

HLAVA V

INVESTIČNÍ ZPROSTŘEDKOVATEL

§ 29

Základní ustanovení

(1) Investiční zprostředkovatel je osoba, která poskytuje investiční službu přijímání a předávání pokynů týkajících se investičních cenných papírů nebo cenných papírů vydaných fondem kolektivního investování, avšak

a) nepřijímá peněžní prostředky nebo investiční nástroje zákazníků,

b) pokyny předává pouze

1. bance,

2. obchodníkovi s cennými papíry,

3. zahraniční osobě, která má sídlo v členském státě Evropské unie a jejíž předmět podnikání odpovídá činnosti některé z osob uvedených v bodech 1 a 2,

4. organizační složce zahraniční osoby, která má povolení podle § 28 odst. 1,

5. investiční společnosti,

6. investičnímu fondu, nebo

7. zahraniční osobě oprávněné veřejně nabízet a vydávat své cenné papíry fondu kolektivního investování v České republice.

(2) Činnost investičního zprostředkovatele může vykonávat pouze osoba, která je zaregistrovaná u Komise.

právní služby

Občanské sdružení Ley.cz(IČO: 02170582) vám nabízí právní pomoc v následujících oblastech

- rozvod (výživné, vypořádání SJM atd.)

- exekuce (odpor proti platebnímu příkazu atd.)

- trestní řízení (odpor proti trestnímu příkazu, odvolání atd.)

- a další...

s popisem vašeho případu, pokud možno včetně příslušných dokumentů, kontaktujte nás prosím e-mailem na info@ley.cz
Vzory smluvPodmínky používání Stats PageRank Checking Icon čluny BARK , o.s. Martišor , občanské sdružení Martišor
copyleft 2005-2016 Ley.cz o.s. IČO: 02170582