Zákon o podnikání na kapitálovém trhu

§ (1-206)

§ 20

Převod, zastavení nebo nájem podniku obchodníka s cennými papíry

(1) K uzavření smlouvy o převodu podniku nebo části podniku obchodníka s cennými papíry, který není bankou, smlouvy o zastavení podniku nebo části podniku obchodníka s cennými papíry, který není bankou, nebo smlouvy o nájmu podniku nebo části podniku obchodníka s cennými papíry, který není bankou, je třeba povolení Komise.

(2) Žádost o povolení podle odstavce 1 obsahuje údaje a doklady nezbytné pro posouzení důvodů převodu, zastavení nebo nájmu podniku obchodníka s cennými papíry, který není bankou, nebo jeho části. Náležitosti žádosti a její přílohy stanoví prováděcí právní předpis.

(3) Obchodník s cennými papíry, který není bankou, zašle pozvánku na valnou hromadu, na jejíž program je zařazeno jednání o převodu nebo nájmu podniku obchodníka s cennými papíry, který není bankou, nebo jeho části, též na vědomí Komisi.

právní služby

Občanské sdružení Ley.cz(IČO: 02170582) vám nabízí právní pomoc v následujících oblastech

- rozvod (výživné, vypořádání SJM atd.)

- exekuce (odpor proti platebnímu příkazu atd.)

- trestní řízení (odpor proti trestnímu příkazu, odvolání atd.)

- a další...

s popisem vašeho případu, pokud možno včetně příslušných dokumentů, kontaktujte nás prosím e-mailem na info@ley.cz
Vzory smluvPodmínky používání Stats PageRank Checking Icon čluny BARK , o.s. Martišor , občanské sdružení Martišor
copyleft 2005-2016 Ley.cz o.s. IČO: 02170582