Zákon o podnikání na kapitálovém trhu

§ (1-206)

§ 189

(1) Nucený správce obchodníka s cennými papíry, burzy, organizátora mimoburzovního trhu, provozovatele vypořádacího systému nebo centrálního depozitáře se dopustí přestupku tím, že

a) postupuje v rozporu s tímto zákonem (§ 139 odst. 7),

b) nevyžádá si ke svému rozhodnutí předchozí souhlas Komise (§ 139 odst. 8), nebo

c) poruší ustanovení § 139 odst. 6.

(2) Za přestupek podle odstavce 1 lze uložit pokutu do 5 000 000 Kč.

právní služby

Občanské sdružení Ley.cz(IČO: 02170582) vám nabízí právní pomoc v následujících oblastech

- rozvod (výživné, vypořádání SJM atd.)

- exekuce (odpor proti platebnímu příkazu atd.)

- trestní řízení (odpor proti trestnímu příkazu, odvolání atd.)

- a další...

s popisem vašeho případu, pokud možno včetně příslušných dokumentů, kontaktujte nás prosím e-mailem na info@ley.cz
Vzory smluvPodmínky používání Stats PageRank Checking Icon čluny BARK , o.s. Martišor , občanské sdružení Martišor
copyleft 2005-2016 Ley.cz o.s. IČO: 02170582