Zákon o podnikání na kapitálovém trhu

§ (1-206)

Další správní delikty

§ 187

Osobě, která

a) vykonává činnost, ke které je třeba povolení nebo registrace podle tohoto zákona (§ 5, § 28 odst. 1, § 29 odst. 2, § 45 odst. 1, § 56 odst. 2, § 73 odst. 2, § 83 odst. 2, § 103 odst. 1) bez povolení nebo registrace,

b) nepožádá o souhlas s nabytím účasti na obchodníkovi s cennými papíry (§ 11 odst. 1),

c) neoznámí nabytí cenných papírů přechodem nebo pozbytí účasti na obchodníkovi s cennými papíry (§ 11 odst. 8 a 9),

d) neoprávněně používá označení "burza cenných papírů" (§ 56 odst. 3),

e) neoprávněně používá označení "centrální depozitář cenných papírů" (§ 101 odst. 2), nebo

f) neoznámí podíl na hlasovacích právech (§ 122), se uloží pokuta do výše 5 000 000 Kč.

právní služby

Občanské sdružení Ley.cz(IČO: 02170582) vám nabízí právní pomoc v následujících oblastech

- rozvod (výživné, vypořádání SJM atd.)

- exekuce (odpor proti platebnímu příkazu atd.)

- trestní řízení (odpor proti trestnímu příkazu, odvolání atd.)

- a další...

s popisem vašeho případu, pokud možno včetně příslušných dokumentů, kontaktujte nás prosím e-mailem na info@ley.cz
Vzory smluvPodmínky používání Stats PageRank Checking Icon čluny BARK , o.s. Martišor , občanské sdružení Martišor
copyleft 2005-2016 Ley.cz o.s. IČO: 02170582