Zákon o podnikání na kapitálovém trhu

§ (1-206)

§ 176

Správní delikty osoby podléhající dozoru na konsolidovaném základě

Osobě podléhající dozoru na konsolidovaném základě, která

a) neposkytne informaci pro účely dozoru na konsolidovaném základě (§ 154 odst. 2),

b) poruší povinnost vytvořit odpovídající kontrolní mechanizmy (§ 155 odst. 1),

c) poruší povinnost oznámit svého auditora (§ 155 odst. 2),

d) poruší povinnost mlčenlivosti (§ 117), nebo

e) neprovede opatření k nápravě v požadované lhůtě (§ 156), se uloží pokuta do 10 000 000 Kč.

právní služby

Občanské sdružení Ley.cz(IČO: 02170582) vám nabízí právní pomoc v následujících oblastech

- rozvod (výživné, vypořádání SJM atd.)

- exekuce (odpor proti platebnímu příkazu atd.)

- trestní řízení (odpor proti trestnímu příkazu, odvolání atd.)

- a další...

s popisem vašeho případu, pokud možno včetně příslušných dokumentů, kontaktujte nás prosím e-mailem na info@ley.cz
Vzory smluvPodmínky používání Stats PageRank Checking Icon čluny BARK , o.s. Martišor , občanské sdružení Martišor
copyleft 2005-2016 Ley.cz o.s. IČO: 02170582