Zákon o podnikání na kapitálovém trhu

§ (1-206)

§ 174

Správní delikty zahraniční osoby, která v České republice poskytuje investiční služby na základě povolení domovského státu

Zahraniční osobě, která v České republice poskytuje investiční služby na základě povolení domovského státu a která

a) nesplní informační povinnost (§ 24 odst. 7 a § 25 odst. 3), nebo

b) nedodrží pravidla jednání se zákazníky nebo opatření přijaté ve veřejném zájmu (§ 24 odst. 7 a § 25 odst. 3), se uloží pokuta do 10 000 000 Kč.

právní služby

Občanské sdružení Ley.cz(IČO: 02170582) vám nabízí právní pomoc v následujících oblastech

- rozvod (výživné, vypořádání SJM atd.)

- exekuce (odpor proti platebnímu příkazu atd.)

- trestní řízení (odpor proti trestnímu příkazu, odvolání atd.)

- a další...

s popisem vašeho případu, pokud možno včetně příslušných dokumentů, kontaktujte nás prosím e-mailem na info@ley.cz
Vzory smluvPodmínky používání Stats PageRank Checking Icon čluny BARK , o.s. Martišor , občanské sdružení Martišor
copyleft 2005-2016 Ley.cz o.s. IČO: 02170582