Zákon o podnikání na kapitálovém trhu

§ (1-206)

§ 173

(1) Fyzická osoba se dopustí přestupku tím, že

a) veřejně nabízí cenné papíry bez uveřejnění užšího prospektu nebo prospektu (§ 34 odst. 3, § 35 odst. 10),

b) nedodrží náležitosti dokumentu o veřejné nabídce cenných papírů (§ 34 odst. 5),

c) nedodrží pravidla pro vypracování a uveřejnění užšího prospektu nebo prospektu (§ 35 odst. 3, 4, 10 a 11, § 50 odst. 1, § 52 odst. 1 až 3), nebo

d) neprovede opatření k nápravě v požadované lhůtě (§ 136).

(2) Za přestupek podle odstavce 1 lze uložit pokutu do 10 000 000 Kč.

právní služby

Občanské sdružení Ley.cz(IČO: 02170582) vám nabízí právní pomoc v následujících oblastech

- rozvod (výživné, vypořádání SJM atd.)

- exekuce (odpor proti platebnímu příkazu atd.)

- trestní řízení (odpor proti trestnímu příkazu, odvolání atd.)

- a další...

s popisem vašeho případu, pokud možno včetně příslušných dokumentů, kontaktujte nás prosím e-mailem na info@ley.cz
Vzory smluvPodmínky používání Stats PageRank Checking Icon čluny BARK , o.s. Martišor , občanské sdružení Martišor
copyleft 2005-2016 Ley.cz o.s. IČO: 02170582