Zákon o podnikání na kapitálovém trhu

§ (1-206)

§ 17

Uchovávání dokumentů obchodníka s cennými papíry

Obchodník s cennými papíry uchovává

a) dokumenty týkající se poskytnuté investiční služby nejméně 10 let od konce kalendářního roku, ve kterém byla služba poskytnuta,

b) záznamy komunikace se zákazníkem týkající se poskytnuté investiční služby nejméně 3 roky od konce kalendářního roku, ve kterém byla služba poskytnuta.

právní služby

Občanské sdružení Ley.cz(IČO: 02170582) vám nabízí právní pomoc v následujících oblastech

- rozvod (výživné, vypořádání SJM atd.)

- exekuce (odpor proti platebnímu příkazu atd.)

- trestní řízení (odpor proti trestnímu příkazu, odvolání atd.)

- a další...

s popisem vašeho případu, pokud možno včetně příslušných dokumentů, kontaktujte nás prosím e-mailem na info@ley.cz
Vzory smluvPodmínky používání Stats PageRank Checking Icon čluny BARK , o.s. Martišor , občanské sdružení Martišor
copyleft 2005-2016 Ley.cz o.s. IČO: 02170582