Zákon o podnikání na kapitálovém trhu

§ (1-206)

§ 168

Správní delikty osoby, která vede evidenci navazující na samostatnou evidenci investičních nástrojů

Osobě, která vede evidenci navazující na samostatnou evidenci investičních nástrojů a která

a) vede evidenci investičních nástrojů v rozporu s prováděcím právním předpisem (§ 93 odst. 4),

b) poruší povinnost mlčenlivosti (§ 117),

c) nesplní informační povinnost (§ 115), nebo

d) neprovede opatření k nápravě v požadované lhůtě (§ 136), se uloží pokuta do 10 000 000 Kč.

právní služby

Občanské sdružení Ley.cz(IČO: 02170582) vám nabízí právní pomoc v následujících oblastech

- rozvod (výživné, vypořádání SJM atd.)

- exekuce (odpor proti platebnímu příkazu atd.)

- trestní řízení (odpor proti trestnímu příkazu, odvolání atd.)

- a další...

s popisem vašeho případu, pokud možno včetně příslušných dokumentů, kontaktujte nás prosím e-mailem na info@ley.cz
Vzory smluvPodmínky používání Stats PageRank Checking Icon čluny BARK , o.s. Martišor , občanské sdružení Martišor
copyleft 2005-2016 Ley.cz o.s. IČO: 02170582