Zákon o podnikání na kapitálovém trhu

§ (1-206)

§ 164

Správní delikty centrálního depozitáře

(1) Centrální depozitář se dopustí správního deliktu tím, že

a) nepožádá Komisi o schválení změny provozního řádu (§ 104 odst. 2),

b) nesplní informační povinnost (§ 108 a 115),

c) poruší povinnost mlčenlivosti (§ 117),

d) vykonává činnost v rozporu s povolením (§ 103 odst. 1 a 7),

e) poruší provozní řád centrálního depozitáře (§ 104 odst. 5), nebo

f) neprovede opatření k nápravě v požadované lhůtě (§ 136).

(2) Za správní delikt centrálního depozitáře se uloží pokuta

a) do 10 000 000 Kč, jde-li o správní delikt podle odstavce 1 písm. a) až c),

b) do 20 000 000 Kč, jde-li o správní delikt podle odstavce 1 písm. d) až f).

právní služby

Občanské sdružení Ley.cz(IČO: 02170582) vám nabízí právní pomoc v následujících oblastech

- rozvod (výživné, vypořádání SJM atd.)

- exekuce (odpor proti platebnímu příkazu atd.)

- trestní řízení (odpor proti trestnímu příkazu, odvolání atd.)

- a další...

s popisem vašeho případu, pokud možno včetně příslušných dokumentů, kontaktujte nás prosím e-mailem na info@ley.cz
Vzory smluvPodmínky používání Stats PageRank Checking Icon čluny BARK , o.s. Martišor , občanské sdružení Martišor
copyleft 2005-2016 Ley.cz o.s. IČO: 02170582