Zákon o podnikání na kapitálovém trhu

§ (1-206)

§ 163

Správní delikty účastníka vypořádacího systému

Účastníkovi vypořádacího systému, který

a) neoznámí provozovateli vypořádacího systému nebo Komisi změnu [§ 88 odst. 2 a odst. 4 písm. b)],

b) neposkytne informaci o vypořádacích systémech, kterých se účastní [§ 88 odst. 3 a odst. 4 písm. a)],

c) poruší neodvolatelnost příkazu k vypořádání (§ 86), nebo

d) neprovede opatření k nápravě v požadované lhůtě (§ 136), se uloží pokuta do 10 000 000 Kč.

právní služby

Občanské sdružení Ley.cz(IČO: 02170582) vám nabízí právní pomoc v následujících oblastech

- rozvod (výživné, vypořádání SJM atd.)

- exekuce (odpor proti platebnímu příkazu atd.)

- trestní řízení (odpor proti trestnímu příkazu, odvolání atd.)

- a další...

s popisem vašeho případu, pokud možno včetně příslušných dokumentů, kontaktujte nás prosím e-mailem na info@ley.cz
Vzory smluvPodmínky používání Stats PageRank Checking Icon čluny BARK , o.s. Martišor , občanské sdružení Martišor
copyleft 2005-2016 Ley.cz o.s. IČO: 02170582