Zákon o podnikání na kapitálovém trhu

§ (1-206)

§ 162

Správní delikty provozovatele vypořádacího systému

(1) Provozovatel vypořádacího systému se dopustí správního deliktu tím, že

a) nepožádá Komisi o schválení změny pravidel vypořádacího systému (§ 83 odst. 7),

b) poruší oznamovací povinnost (§ 88),

c) poruší povinnost mlčenlivosti (§ 117),

d) neposkytne informace potřebné pro výkon dozoru (§ 87),

e) vykonává činnost v rozporu s povolením (§ 83 odst. 2),

f) poruší pravidla vypořádacího systému (§ 83 odst. 11), nebo

g) neprovede opatření k nápravě v požadované lhůtě (§ 136).

(2) Za správní delikt provozovatele vypořádacího systému se uloží pokuta

a) do 10 000 000 Kč, jde-li o správní delikt podle odstavce 1 písm. a) až d),

b) do 20 000 000 Kč, jde-li o správní delikt podle odstavce 1 písm. e) až g).

právní služby

Občanské sdružení Ley.cz(IČO: 02170582) vám nabízí právní pomoc v následujících oblastech

- rozvod (výživné, vypořádání SJM atd.)

- exekuce (odpor proti platebnímu příkazu atd.)

- trestní řízení (odpor proti trestnímu příkazu, odvolání atd.)

- a další...

s popisem vašeho případu, pokud možno včetně příslušných dokumentů, kontaktujte nás prosím e-mailem na info@ley.cz
Vzory smluvPodmínky používání Stats PageRank Checking Icon čluny BARK , o.s. Martišor , občanské sdružení Martišor
copyleft 2005-2016 Ley.cz o.s. IČO: 02170582