Zákon o podnikání na kapitálovém trhu

§ (1-206)

§ 159

Správní delikty osoby, která používá službu investičního zprostředkovatele

Osobě, která používá službu investičního zprostředkovatele [§ 29 odst. 1 písm. b)] a

a) poruší povinnost informovat investičního zprostředkovatele podrobně a pravdivě o investičních nástrojích, jichž se týkají pokyny přijímané a předávané investičním zprostředkovatelem [§ 31 písm. a)],

b) neposkytne investičnímu zprostředkovateli potřebnou součinnost [§ 31 písm. b)], nebo

c) poruší povinnost informovat investičního zprostředkovatele o změnách [§ 31 písm. c)], se uloží pokuta do 5 000 000 Kč.

právní služby

Občanské sdružení Ley.cz(IČO: 02170582) vám nabízí právní pomoc v následujících oblastech

- rozvod (výživné, vypořádání SJM atd.)

- exekuce (odpor proti platebnímu příkazu atd.)

- trestní řízení (odpor proti trestnímu příkazu, odvolání atd.)

- a další...

s popisem vašeho případu, pokud možno včetně příslušných dokumentů, kontaktujte nás prosím e-mailem na info@ley.cz
Vzory smluvPodmínky používání Stats PageRank Checking Icon čluny BARK , o.s. Martišor , občanské sdružení Martišor
copyleft 2005-2016 Ley.cz o.s. IČO: 02170582