Zákon o podnikání na kapitálovém trhu

§ (1-206)

§ 158

Správní delikty investičního zprostředkovatele

Investičnímu zprostředkovateli, který

a) vykonává činnost investičního zprostředkovatele prostřednictvím osob, které nesplňují požadavky § 30,

b) poruší povinnost vést řádně evidenci přijatých a předaných pokynů [§ 32 odst. 1 písm. a)],

c) poruší pravidla jednání se zákazníky [§ 32 odst. 1 písm. b)],

d) poruší povinnost zavést administrativní postupy a mechanizmus vnitřní kontroly [§ 32 odst. 1 písm. c)],

e) poruší povinnost informovat zákazníka o osobě, pro kterou vykonává činnost investičního zprostředkovatele (§ 32 odst. 2),

f) neoznámí změnu Komisi (§ 32 odst. 3), nebo

g) poruší povinnost mlčenlivosti (§ 117), se uloží pokuta do 5 000 000 Kč.

právní služby

Občanské sdružení Ley.cz(IČO: 02170582) vám nabízí právní pomoc v následujících oblastech

- rozvod (výživné, vypořádání SJM atd.)

- exekuce (odpor proti platebnímu příkazu atd.)

- trestní řízení (odpor proti trestnímu příkazu, odvolání atd.)

- a další...

s popisem vašeho případu, pokud možno včetně příslušných dokumentů, kontaktujte nás prosím e-mailem na info@ley.cz
Vzory smluvPodmínky používání Stats PageRank Checking Icon čluny BARK , o.s. Martišor , občanské sdružení Martišor
copyleft 2005-2016 Ley.cz o.s. IČO: 02170582