Zákon o podnikání na kapitálovém trhu

§ (1-206)

§ 153

(1) Komise nevykonává dozor na konsolidovaném základě nad skupinou ovládající banky.

(2) Komise může upustit od výkonu dozoru na konsolidovaném základě nad konsolidačním celkem, nad nímž je vykonáván bankovní dohled na konsolidovaném základě nebo jiný srovnatelný dozor, a to po vzájemné dohodě s příslušným dozorovým úřadem. Komise však vždy vykonává dozor na konsolidovaném základě nad skupinou ovládajícího obchodníka s cennými papíry, který má sídlo v České republice.

(3) Není-li s příslušným dozorovým úřadem dohodnuto jinak, Komise nevykonává dozor nad skupinou finanční holdingové společnosti se sídlem v jiném členském státě Evropské unie, jestliže členem této skupiny jsou obchodník s cennými papíry, který není bankou a má sídlo v České republice, a

a) osoba s povolením k poskytování investičních služeb, která má sídlo ve státě, ve kterém má sídlo finanční holdingová společnost, nebo

b) osoba s povolením k poskytování investičních služeb, která má sídlo v jiném členském státě než finanční holdingová společnost, přičemž obchodník s cennými papíry má v porovnání s touto osobou s povolením k poskytování investičních služeb nižší úhrn rozvahy nebo obě osoby mají stejně vysoký úhrn rozvahy, pokud obchodník s cennými papíry obdržel povolení k činnosti později. Povinnosti osob podléhajících dozoru na konsolidovaném základě

právní služby

Občanské sdružení Ley.cz(IČO: 02170582) vám nabízí právní pomoc v následujících oblastech

- rozvod (výživné, vypořádání SJM atd.)

- exekuce (odpor proti platebnímu příkazu atd.)

- trestní řízení (odpor proti trestnímu příkazu, odvolání atd.)

- a další...

s popisem vašeho případu, pokud možno včetně příslušných dokumentů, kontaktujte nás prosím e-mailem na info@ley.cz
Vzory smluvPodmínky používání Stats PageRank Checking Icon čluny BARK , o.s. Martišor , občanské sdružení Martišor
copyleft 2005-2016 Ley.cz o.s. IČO: 02170582