Zákon o podnikání na kapitálovém trhu

§ (1-206)

HLAVA II

STÁTNÍ DOZOR NA KONSOLIDOVANÉM ZÁKLADĚ

§ 150

Základní ustanovení

(1) Dozorem na konsolidovaném základě se rozumí sledování a regulace rizik u konsolidačních celků, jejichž součástí je obchodník s cennými papíry, za účelem omezení rizik, kterým je obchodník s cennými papíry vystaven na základě své účasti v konsolidačním celku.

(2) Dozor na konsolidovaném základě není dozorem nad jednotlivými osobami zahrnutými do konsolidačního celku a nenahrazuje se jím výkon dozoru nad činností obchodníků s cennými papíry na individuálním základě podle tohoto zákona ani bankovní dohled nebo dozor nad finančními institucemi podle zvláštního právního předpisu.

právní služby

Občanské sdružení Ley.cz(IČO: 02170582) vám nabízí právní pomoc v následujících oblastech

- rozvod (výživné, vypořádání SJM atd.)

- exekuce (odpor proti platebnímu příkazu atd.)

- trestní řízení (odpor proti trestnímu příkazu, odvolání atd.)

- a další...

s popisem vašeho případu, pokud možno včetně příslušných dokumentů, kontaktujte nás prosím e-mailem na info@ley.cz
Vzory smluvPodmínky používání Stats PageRank Checking Icon čluny BARK , o.s. Martišor , občanské sdružení Martišor
copyleft 2005-2016 Ley.cz o.s. IČO: 02170582