Zákon o podnikání na kapitálovém trhu

§ (1-206)

§ 131

(1) Okamžikem výplaty náhrady z Garančního fondu se Garanční fond stává věřitelem obchodníka s cennými papíry, a to v rozsahu vyplacené náhrady.

(2) Právo zákazníka na vyplacení náhrady z Garančního fondu se promlčuje uplynutím 5 let ode dne zahájení výplaty náhrad z Garančního fondu.

(3) V případě, že prostředky Garančního fondu nepostačují k vyplacení náhrad, obstará si Garanční fond potřebné peněžní prostředky na finančním trhu. Garanční fond dbá, aby podmínky, za kterých jsou peněžní prostředky Garančního fondu poskytnuty, byly pro něj co nejvýhodnější.

(4) Jestliže si Garanční fond obstaral peněžní prostředky na finančním trhu, zvyšuje se sazba příspěvku do Garančního fondu na dvojnásobek. Sazba se zvyšuje počínaje příspěvkem placeným za rok, ve kterém si Garanční fond tyto prostředky obstaral. Počínaje příspěvkem za rok, ve kterém byly peněžní prostředky získané na finančním trhu splaceny, se platí příspěvek v původní výši.

(5) Na majetek Garančního fondu nemůže být prohlášen konkurz.

právní služby

Občanské sdružení Ley.cz(IČO: 02170582) vám nabízí právní pomoc v následujících oblastech

- rozvod (výživné, vypořádání SJM atd.)

- exekuce (odpor proti platebnímu příkazu atd.)

- trestní řízení (odpor proti trestnímu příkazu, odvolání atd.)

- a další...

s popisem vašeho případu, pokud možno včetně příslušných dokumentů, kontaktujte nás prosím e-mailem na info@ley.cz
Vzory smluvPodmínky používání Stats PageRank Checking Icon čluny BARK , o.s. Martišor , občanské sdružení Martišor
copyleft 2005-2016 Ley.cz o.s. IČO: 02170582