Zákon o podnikání na kapitálovém trhu

§ (1-206)

§ 108

Informační povinnosti centrálního depozitáře

(1) Centrální depozitář zasílá Komisi informace a podklady potřebné pro výkon státního dozoru. Lhůty pro zasílání informací a podkladů, podrobnosti o jejich obsahu, formě a způsobu zasílání stanoví prováděcí právní předpis.

(2) Centrální depozitář

a) zašle Komisi pozvánku na valnou hromadu, na jejíž program je zařazeno jednání

1. o zrušení centrálního depozitáře,

2. o snížení či zvýšení základního kapitálu centrálního depozitáře,

b) informuje Komisi neprodleně

1. o převodu nebo přechodu akcií centrálního depozitáře na jinou osobu,

2. o změně účastníka centrálního depozitáře nebo o pozastavení účasti v centrálním depozitáři,

3. o podání návrhu na prohlášení konkurzu na majetek centrálního depozitáře nebo návrhu na vyrovnání.

právní služby

Občanské sdružení Ley.cz(IČO: 02170582) vám nabízí právní pomoc v následujících oblastech

- rozvod (výživné, vypořádání SJM atd.)

- exekuce (odpor proti platebnímu příkazu atd.)

- trestní řízení (odpor proti trestnímu příkazu, odvolání atd.)

- a další...

s popisem vašeho případu, pokud možno včetně příslušných dokumentů, kontaktujte nás prosím e-mailem na info@ley.cz
Vzory smluvPodmínky používání Stats PageRank Checking Icon čluny BARK , o.s. Martišor , občanské sdružení Martišor
copyleft 2005-2016 Ley.cz o.s. IČO: 02170582