Zákon o rozhodčím řízení a výkonu rozhodčích nálezů (zákon č. 216/1994 Sb.)

§ (1-49)§ 39

Uznání nebo výkon cizího rozhodčího nálezu však bude odepřen, jestliže
a) rozhodčí nález není podle práva státu, v němž byl vydán, pravomocný nebo vykonatelný,

b) rozhodčí nález je stižen vadou uvedenou v § 31,

c) rozhodčí nález odporuje veřejnému pořádku.

právní služby

Občanské sdružení Ley.cz(IČO: 02170582) vám nabízí právní pomoc v následujících oblastech

- rozvod (výživné, vypořádání SJM atd.)

- exekuce (odpor proti platebnímu příkazu atd.)

- trestní řízení (odpor proti trestnímu příkazu, odvolání atd.)

- a další...

s popisem vašeho případu, pokud možno včetně příslušných dokumentů, kontaktujte nás prosím e-mailem na info@ley.cz
Vzory smluvPodmínky používání Stats PageRank Checking Icon čluny BARK , o.s. Martišor , občanské sdružení Martišor
copyleft 2005-2016 Ley.cz o.s. IČO: 02170582