Zákon o platebním styku (zákon č. 284/2009 Sb.)

§ (1-147)§ 72
Odnětí povolení k provozování platebního systému s neodvolatelností zúčtování

(1) Jestliže povolení k provozování platebního systému s neodvolatelností zúčtování bylo získáno na základě nepravdivých údajů uvedených v žádosti o povolení k provozování platebního systému s neodvolatelností zúčtování nebo, pokud provozovatel systému nezahájil činnost systému do 18 měsíců ode dne udělení povolení, Česká národní banka mu povolení odejme.

(2) V rozhodnutí o odnětí povolení k provozování platebního systému s neodvolatelností zúčtování se stanoví den, ke kterému se povolení odnímá.

(3) Česká národní banka uveřejní rozhodnutí o odnětí povolení k činnosti platební instituce způsobem umožňujícím dálkový přístup.

právní služby

Občanské sdružení Ley.cz(IČO: 02170582) vám nabízí právní pomoc v následujících oblastech

- rozvod (výživné, vypořádání SJM atd.)

- exekuce (odpor proti platebnímu příkazu atd.)

- trestní řízení (odpor proti trestnímu příkazu, odvolání atd.)

- a další...

s popisem vašeho případu, pokud možno včetně příslušných dokumentů, kontaktujte nás prosím e-mailem na info@ley.cz
Vzory smluvPodmínky používání Stats PageRank Checking Icon čluny BARK , o.s. Martišor , občanské sdružení Martišor
copyleft 2005-2016 Ley.cz o.s. IČO: 02170582