Zákon o platebním styku (zákon č. 284/2009 Sb.)

§ (1-147)§ 70
Dohled nad platebními systémy s neodvolatelností zúčtování a povinnost mlčenlivosti

(1) Činnost platebních systémů s neodvolatelností zúčtování provozovaných podle tohoto zákona podléhá dohledu České národní banky.

(2) Pro povinnost mlčenlivosti při výkonu dohledu nad platebními systémy s neodvolatelností zúčtování platí obdobně ustanovení zákona upravujícího činnost bank o povinnosti mlčenlivosti při výkonu bankovního dohledu.

(3) Česká národní banka spolupracuje s orgány dohledu nad platebními systémy s neodvolatelností zúčtování jiných členských států, centrálními bankami jiných členských států, popřípadě s Evropskou centrální bankou a dalšími orgány členských států vykonávajícími dohled nad platebními systémy s neodvolatelností zúčtování.

(4) Česká národní banka předává orgánům dohledu nad platebními systémy s neodvolatelností zúčtování jiných členských států podstatné informace, získané při výkonu dohledu nad platebními systémy s neodvolatelností zúčtování.

právní služby

Občanské sdružení Ley.cz(IČO: 02170582) vám nabízí právní pomoc v následujících oblastech

- rozvod (výživné, vypořádání SJM atd.)

- exekuce (odpor proti platebnímu příkazu atd.)

- trestní řízení (odpor proti trestnímu příkazu, odvolání atd.)

- a další...

s popisem vašeho případu, pokud možno včetně příslušných dokumentů, kontaktujte nás prosím e-mailem na info@ley.cz
Vzory smluvPodmínky používání Stats PageRank Checking Icon čluny BARK , o.s. Martišor , občanské sdružení Martišor
copyleft 2005-2016 Ley.cz o.s. IČO: 02170582