Zákon o platebním styku (zákon č. 284/2009 Sb.)

§ (1-147)Dohled nad činností vydavatele elektronických peněz malého rozsahu

§ 59

(1) Vydavatel elektronických peněz malého rozsahu podléhá při vydávání elektronických peněz dohledu České národní banky.

(2) Pro dohled nad činností vydavatele elektronických peněz malého rozsahu platí obdobně § 32 odst. 2, § 33, § 34 odst. 1 a § 35 odst. 1 písm. a) a odst. 3.

právní služby

Občanské sdružení Ley.cz(IČO: 02170582) vám nabízí právní pomoc v následujících oblastech

- rozvod (výživné, vypořádání SJM atd.)

- exekuce (odpor proti platebnímu příkazu atd.)

- trestní řízení (odpor proti trestnímu příkazu, odvolání atd.)

- a další...

s popisem vašeho případu, pokud možno včetně příslušných dokumentů, kontaktujte nás prosím e-mailem na info@ley.cz
Vzory smluvPodmínky používání Stats PageRank Checking Icon čluny BARK , o.s. Martišor , občanské sdružení Martišor
copyleft 2005-2016 Ley.cz o.s. IČO: 02170582