Zákon o platebním styku (zákon č. 284/2009 Sb.)

§ (1-147)Informační povinnost

§ 58

Vydavatel elektronických peněz malého rozsahu poskytuje České národní bance pro účely provádění měnové politiky a pro statistické účely informace o objemu elektronických peněz vydaných za posledních 6 měsíců, a to vždy k 30. červnu a k 31. prosinci každého kalendářního roku, nejpozději do konce kalendářního měsíce následujícího po uplynutí rozhodného období.

právní služby

Občanské sdružení Ley.cz(IČO: 02170582) vám nabízí právní pomoc v následujících oblastech

- rozvod (výživné, vypořádání SJM atd.)

- exekuce (odpor proti platebnímu příkazu atd.)

- trestní řízení (odpor proti trestnímu příkazu, odvolání atd.)

- a další...

s popisem vašeho případu, pokud možno včetně příslušných dokumentů, kontaktujte nás prosím e-mailem na info@ley.cz
Vzory smluvPodmínky používání Stats PageRank Checking Icon čluny BARK , o.s. Martišor , občanské sdružení Martišor
copyleft 2005-2016 Ley.cz o.s. IČO: 02170582