Zákon o platebním styku (zákon č. 284/2009 Sb.)

§ (1-147)§ 51
Výkon činnosti zahraniční instituce elektronických peněz se sídlem v jiném členském státě v České republice

(1) Zahraniční instituce elektronických peněz se sídlem v jiném členském státě může v České republice vydávat elektronické peníze na základě povolení k činnosti, které jí bylo uděleno orgánem dohledu domovského členského státu, jestliže dodrží postup, který musí dodržet zahraniční banka před zahájením činnosti v České republice na základě jednotné licence 5).

(2) § 47 odst. 1 platí pro zahraniční instituci elektronických peněz se sídlem v jiném členském státě v rozsahu, v němž příslušná ustanovení zákona o bankách platí pro zahraniční banku, která vykonává činnost v České republice na základě jednotné licence 5).

právní služby

Občanské sdružení Ley.cz(IČO: 02170582) vám nabízí právní pomoc v následujících oblastech

- rozvod (výživné, vypořádání SJM atd.)

- exekuce (odpor proti platebnímu příkazu atd.)

- trestní řízení (odpor proti trestnímu příkazu, odvolání atd.)

- a další...

s popisem vašeho případu, pokud možno včetně příslušných dokumentů, kontaktujte nás prosím e-mailem na info@ley.cz
Vzory smluvPodmínky používání Stats PageRank Checking Icon čluny BARK , o.s. Martišor , občanské sdružení Martišor
copyleft 2005-2016 Ley.cz o.s. IČO: 02170582