Zákon o platebním styku (zákon č. 284/2009 Sb.)

§ (1-147)§ 49

(1) Instituce elektronických peněz je povinna investovat peněžní prostředky ve výši svých finančních závazků z vydaných elektronických peněz pouze do aktiv s nízkým rizikem.

(2) Prováděcí právní předpis stanoví aktiva s nízkým rizikem, do kterých je instituce elektronických peněz povinna investovat podle odstavce 1, jakož i podmínky investování do těchto aktiv včetně investičních limitů a omezení, způsob oceňování těchto aktiv a pravidla pro oznamování výpočtu dodržování limitů a omezení České národní bance.

právní služby

Občanské sdružení Ley.cz(IČO: 02170582) vám nabízí právní pomoc v následujících oblastech

- rozvod (výživné, vypořádání SJM atd.)

- exekuce (odpor proti platebnímu příkazu atd.)

- trestní řízení (odpor proti trestnímu příkazu, odvolání atd.)

- a další...

s popisem vašeho případu, pokud možno včetně příslušných dokumentů, kontaktujte nás prosím e-mailem na info@ley.cz
Vzory smluvPodmínky používání Stats PageRank Checking Icon čluny BARK , o.s. Martišor , občanské sdružení Martišor
copyleft 2005-2016 Ley.cz o.s. IČO: 02170582