Zákon o platebním styku (zákon č. 284/2009 Sb.)

§ (1-147)§ 33
Povinnost mlčenlivosti a spolupráce s jinými orgány

(1) Pro povinnost mlčenlivosti při výkonu dohledu nad činností platební instituce platí obdobně ustanovení zákona upravujícího činnost bank o povinnosti mlčenlivosti při výkonu bankovního dohledu.

(2) Česká národní banka spolupracuje s orgány dohledu nad činností platebních institucí jiných členských států, centrálními bankami jiných členských států, popřípadě s Evropskou centrální bankou a dalšími orgány členských států vykonávajícími dohled nad osobami oprávněnými poskytovat platební služby.

(3) Česká národní banka předává orgánům dohledu nad činností platebních institucí jiných členských států všechny podstatné informace, zejména informace o tom, že osoba, nad kterou tyto orgány vykonávají dohled, porušila povinnosti týkající se poskytování platebních služeb.

právní služby

Občanské sdružení Ley.cz(IČO: 02170582) vám nabízí právní pomoc v následujících oblastech

- rozvod (výživné, vypořádání SJM atd.)

- exekuce (odpor proti platebnímu příkazu atd.)

- trestní řízení (odpor proti trestnímu příkazu, odvolání atd.)

- a další...

s popisem vašeho případu, pokud možno včetně příslušných dokumentů, kontaktujte nás prosím e-mailem na info@ley.cz
Vzory smluvPodmínky používání Stats PageRank Checking Icon čluny BARK , o.s. Martišor , občanské sdružení Martišor
copyleft 2005-2016 Ley.cz o.s. IČO: 02170582