Zákon o platebním styku (zákon č. 284/2009 Sb.)

§ (1-147)Díl 5
Dohled nad činností platební instituce

§ 32

(1) Platební instituce podléhá při výkonu činností podle § 8 dohledu České národní banky.

(2) Platební instituce je povinna poskytnout České národní bance při výkonu dohledu požadované informace a potřebná vysvětlení.

právní služby

Občanské sdružení Ley.cz(IČO: 02170582) vám nabízí právní pomoc v následujících oblastech

- rozvod (výživné, vypořádání SJM atd.)

- exekuce (odpor proti platebnímu příkazu atd.)

- trestní řízení (odpor proti trestnímu příkazu, odvolání atd.)

- a další...

s popisem vašeho případu, pokud možno včetně příslušných dokumentů, kontaktujte nás prosím e-mailem na info@ley.cz
Vzory smluvPodmínky používání Stats PageRank Checking Icon čluny BARK , o.s. Martišor , občanské sdružení Martišor
copyleft 2005-2016 Ley.cz o.s. IČO: 02170582