Zákon o platebním styku (zákon č. 284/2009 Sb.)

§ (1-147)§ 145

Do 1. ledna 2012 se plátce a jeho poskytovatel mohou v případě platebních transakcí jiných než platebních transakcí uvedených v § 109 odst. 5 dohodou odchýlit od § 109 odst. 1 věty první; sjednaná lhůta však nesmí být delší než 3 pracovní dny. Do 1. ledna 2012 se použije § 109 odst. 5 část věty za středníkem i pro směnu mezi měnou euro a českou měnou.

právní služby

Občanské sdružení Ley.cz(IČO: 02170582) vám nabízí právní pomoc v následujících oblastech

- rozvod (výživné, vypořádání SJM atd.)

- exekuce (odpor proti platebnímu příkazu atd.)

- trestní řízení (odpor proti trestnímu příkazu, odvolání atd.)

- a další...

s popisem vašeho případu, pokud možno včetně příslušných dokumentů, kontaktujte nás prosím e-mailem na info@ley.cz
Vzory smluvPodmínky používání Stats PageRank Checking Icon čluny BARK , o.s. Martišor , občanské sdružení Martišor
copyleft 2005-2016 Ley.cz o.s. IČO: 02170582