Zákon o platebním styku (zákon č. 284/2009 Sb.)

§ (1-147)§ 138
Pořádková pokuta

(1) Tomu, kdo znemožní nebo závažně ztíží výkon dohledu podle tohoto zákona tím, že neposkytne součinnost nebo nevyhoví výzvě, ač je k tomu povinen podle tohoto zákona, zákona upravujícího vedení správního řízení nebo zákona upravujícího výkon státní kontroly, může Česká národní banka uložit pořádkovou pokutu do výše 500 000 Kč.

(2) Pořádkovou pokutu lze uložit opakovaně. Úhrn takto uložených pokut za stejný skutek nesmí přesáhnout částku 2 500 000 Kč.

(3) Řízení o uložení pořádkové pokuty lze zahájit do 2 měsíců ode dne, kdy k protiprávnímu jednání došlo.

(4) Příjem z pořádkových pokut je příjmem státního rozpočtu.

právní služby

Občanské sdružení Ley.cz(IČO: 02170582) vám nabízí právní pomoc v následujících oblastech

- rozvod (výživné, vypořádání SJM atd.)

- exekuce (odpor proti platebnímu příkazu atd.)

- trestní řízení (odpor proti trestnímu příkazu, odvolání atd.)

- a další...

s popisem vašeho případu, pokud možno včetně příslušných dokumentů, kontaktujte nás prosím e-mailem na info@ley.cz
Vzory smluvPodmínky používání Stats PageRank Checking Icon čluny BARK , o.s. Martišor , občanské sdružení Martišor
copyleft 2005-2016 Ley.cz o.s. IČO: 02170582