Zákon o platebním styku (zákon č. 284/2009 Sb.)

§ (1-147)§ 134
Přestupky

(1) Fyzická osoba se dopustí přestupku tím, že

a) poskytne platební službu nebo vydá elektronické peníze, aniž je k tomu oprávněna, nebo

b) uvede nesprávný údaj nebo zatají některou skutečnost v žádosti o zápis do registru podle tohoto zákona.

(2) Za přestupek podle odstavce 1 lze uložit pokutu do

a) 10 000 000 Kč, jde-li o přestupek podle písmene b),

b) 20 000 000 Kč, jde-li o přestupek podle písmene a).

právní služby

Občanské sdružení Ley.cz(IČO: 02170582) vám nabízí právní pomoc v následujících oblastech

- rozvod (výživné, vypořádání SJM atd.)

- exekuce (odpor proti platebnímu příkazu atd.)

- trestní řízení (odpor proti trestnímu příkazu, odvolání atd.)

- a další...

s popisem vašeho případu, pokud možno včetně příslušných dokumentů, kontaktujte nás prosím e-mailem na info@ley.cz
Vzory smluvPodmínky používání Stats PageRank Checking Icon čluny BARK , o.s. Martišor , občanské sdružení Martišor
copyleft 2005-2016 Ley.cz o.s. IČO: 02170582