Zákon o platebním styku (zákon č. 284/2009 Sb.)

§ (1-147)§ 133

(1) Právnická nebo podnikající fyzická osoba se dopustí správního deliktu tím, že v rozporu s přímo použitelným předpisem Evropských společenství upravujícím přeshraniční platby ve Společenství 2)

a) neúčtuje uživateli za přeshraniční platbu stejný poplatek jako za odpovídající vnitrostátní platbu stejné hodnoty ve stejné měně,

b) nesdělí uživateli jeho mezinárodní číslo bankovního účtu (IBAN) a svůj identifikační kód banky (BIC),

c) neuvede mezinárodní číslo účtu (IBAN) uživatele a svůj identifikační kód banky (BIC) na výpisu z účtu uživatele nebo v příloze k němu, nebo

d) neumožňuje provádět z platebního účtu plátce inkasní transakce z podnětu příjemce prostřednictvím poskytovatele nacházejícího se v kterémkoli členském státě.

(2) Za správní delikt podle odstavce 1 se uloží pokuta

a) do 5 000 000 Kč, jde-li o správní delikt podle písmene a),

b) do 1 000 000 Kč, jde-li o správní delikt podle písmene b), c) nebo d).

právní služby

Občanské sdružení Ley.cz(IČO: 02170582) vám nabízí právní pomoc v následujících oblastech

- rozvod (výživné, vypořádání SJM atd.)

- exekuce (odpor proti platebnímu příkazu atd.)

- trestní řízení (odpor proti trestnímu příkazu, odvolání atd.)

- a další...

s popisem vašeho případu, pokud možno včetně příslušných dokumentů, kontaktujte nás prosím e-mailem na info@ley.cz
Vzory smluvPodmínky používání Stats PageRank Checking Icon čluny BARK , o.s. Martišor , občanské sdružení Martišor
copyleft 2005-2016 Ley.cz o.s. IČO: 02170582