Zákon o platebním styku (zákon č. 284/2009 Sb.)

§ (1-147)§ 130
Správní delikty poskytovatele

(1) Poskytovatel se dopustí správního deliktu tím, že

a) v rozporu s § 79 nezpřístupní nebo neposkytne uživateli informace uvedené v § 79 odst. 2 nebo v rozporu s § 80 odst. 1 a 2 nebo § 88 neposkytne uživateli některou z informací uvedených v § 81 až 85 nebo obsah rámcové smlouvy nebo neposkytne uživateli informaci o požadované úplatě nebo slevě podle § 92 odst. 3 anebo, v případě platebních prostředků pro drobné platby, nesplní některou z povinností podle § 93,

b) návrhem změny rámcové smlouvy uživateli poruší některou z povinností podle § 94 odst. 2 nebo 3,

c) vypoví rámcovou smlouvu uzavřenou na dobu neurčitou v rozporu s § 96,

d) zablokuje platební prostředek v rozporu s § 100,

e) poruší některou z povinností týkajících se odmítnutí platebního příkazu podle § 105 odst. 1 nebo 2,

f) odmítne platební příkaz v rozporu s § 105 odst. 1 nebo neposkytne nebo nezpřístupní uživateli informaci o odmítnutí platebního příkazu podle § 105 odst. 2, nebo

g) nedodrží lhůty pro provádění platebních transakcí podle § 109 až 113.

(2) Poskytovatel plátce se dopustí správního deliktu tím, že neposkytne nebo nezpřístupní plátci informaci podle § 86 odst. 1, § 89 nebo 91.

(3) Poskytovatel příjemce se dopustí správního deliktu tím, že neposkytne nebo nezpřístupní příjemci informaci podle § 87 odst. 1.

(4) Vydavatel platebního prostředku se dopustí správního deliktu tím, že poruší některou z povinností podle § 102 odst. 1.

(5) Poskytovatel plátce, poskytovatel příjemce nebo osoba, kterou tito poskytovatelé použili ke splnění svých povinností při provedení platební transakce, se dopustí správního deliktu tím, že v rozporu s § 107 odst. 1 provede srážku z částky platební transakce.

(6) Za správní delikt se uloží pokuta

a) do 1 000 000 Kč, jde-li o správní delikt podle odstavce 1 písm. a), odstavce 2 nebo 3,

b) do 10 000 000 Kč, jde-li o správní delikt podle odstavce 1 písm. b) nebo c),

c) do 20 000 000 Kč, jde-li o správní delikt podle odstavce 1 písm. d), e), f) nebo g) nebo odstavce 4 nebo 5.

právní služby

Občanské sdružení Ley.cz(IČO: 02170582) vám nabízí právní pomoc v následujících oblastech

- rozvod (výživné, vypořádání SJM atd.)

- exekuce (odpor proti platebnímu příkazu atd.)

- trestní řízení (odpor proti trestnímu příkazu, odvolání atd.)

- a další...

s popisem vašeho případu, pokud možno včetně příslušných dokumentů, kontaktujte nás prosím e-mailem na info@ley.cz
Vzory smluvPodmínky používání Stats PageRank Checking Icon čluny BARK , o.s. Martišor , občanské sdružení Martišor
copyleft 2005-2016 Ley.cz o.s. IČO: 02170582