Zákon o platebním styku (zákon č. 284/2009 Sb.)

§ (1-147)§ 129
Správní delikty provozovatele a účastníka platebního systému s neodvolatelností zúčtování

(1) Provozovatel platebního systému s neodvolatelností zúčtování se dopustí správního deliktu tím, že

a) provozuje platební systém s neodvolatelností zúčtování v rozporu s § 62 odst. 2,

b) neoznámí změnu údajů podle § 67 odst. 1,

c) nepožádá o předchozí souhlas podle § 67 odst. 2 nebo 3, nebo

d) nedodrží podmínku stanovenou v povolení podle § 69 odst. 4.

(2) Účastník platebního systému s neodvolatelností zúčtování nebo právnická nebo podnikající fyzická osoba uvedená v § 67 odst. 5 se dopustí správního deliktu tím, že neposkytne informaci o systémech nebo o pravidlech těchto systémů podle § 67 odst. 4, anebo nesplní oznamovací povinnost podle § 67 odst. 5.

(3) Za správní delikt se uloží pokuta do

a) 20 000 000 Kč, jde-li o správní delikt podle odstavce 1 písm. b), c) nebo d) nebo odstavce 2,

b) do 50 000 000 Kč, jde-li o správní delikt podle odstavce 1 písm. a).

právní služby

Občanské sdružení Ley.cz(IČO: 02170582) vám nabízí právní pomoc v následujících oblastech

- rozvod (výživné, vypořádání SJM atd.)

- exekuce (odpor proti platebnímu příkazu atd.)

- trestní řízení (odpor proti trestnímu příkazu, odvolání atd.)

- a další...

s popisem vašeho případu, pokud možno včetně příslušných dokumentů, kontaktujte nás prosím e-mailem na info@ley.cz
Vzory smluvPodmínky používání Stats PageRank Checking Icon čluny BARK , o.s. Martišor , občanské sdružení Martišor
copyleft 2005-2016 Ley.cz o.s. IČO: 02170582