Zákon o platebním styku (zákon č. 284/2009 Sb.)

§ (1-147)§ 127
Správní delikty vydavatele elektronických peněz malého rozsahu

(1) Vydavatel elektronických peněz malého rozsahu se dopustí správního deliktu tím, že

a) vydá elektronické peníze v rozporu s § 53 odst. 2,

b) neoznámí změnu údajů podle § 56,

c) v rozporu s § 57 odst. 4 nevydá peněžní prostředky uživatelům, nebo

d) nesplní informační povinnost podle § 58.

(2) Za správní delikt podle odstavce 1 se uloží pokuta do 20 000 000 Kč.

právní služby

Občanské sdružení Ley.cz(IČO: 02170582) vám nabízí právní pomoc v následujících oblastech

- rozvod (výživné, vypořádání SJM atd.)

- exekuce (odpor proti platebnímu příkazu atd.)

- trestní řízení (odpor proti trestnímu příkazu, odvolání atd.)

- a další...

s popisem vašeho případu, pokud možno včetně příslušných dokumentů, kontaktujte nás prosím e-mailem na info@ley.cz
Vzory smluvPodmínky používání Stats PageRank Checking Icon čluny BARK , o.s. Martišor , občanské sdružení Martišor
copyleft 2005-2016 Ley.cz o.s. IČO: 02170582