Zákon o platebním styku (zákon č. 284/2009 Sb.)

§ (1-147)§ 126
Správní delikty instituce elektronických peněz

(1) Instituce elektronických peněz se dopustí správního deliktu tím, že

a) vykonává jinou činnost, než je uvedena v § 46 odst. 2,

b) poruší zákaz podle § 46 odst. 3,

c) v rozporu s § 47 odst. 3 nesplní některý z požadavků stanovených Českou národní bankou na řídicí a kontrolní systém nebo některý z požadavků jiného právního předpisu na ověření řídicího a kontrolního systému včetně systému řízení rizik,

d) nedodrží některý z požadavků na kapitál podle § 48 odst. 1 nebo 2,

e) investuje peněžní prostředky v rozporu s požadavky podle § 49, nebo

f) nesplní informační povinnost podle § 50 odst. 1 nebo 2.

(2) Za správní delikt podle odstavce 1 se uloží pokuta do

a) 10 000 000 Kč, jde-li o správní delikt podle písmene f),

b) 20 000 000 Kč, jde-li o správní delikt podle písmene c) nebo d),

c) 50 000 000 Kč, jde-li o správní delikt podle písmene a), b) nebo e).

právní služby

Občanské sdružení Ley.cz(IČO: 02170582) vám nabízí právní pomoc v následujících oblastech

- rozvod (výživné, vypořádání SJM atd.)

- exekuce (odpor proti platebnímu příkazu atd.)

- trestní řízení (odpor proti trestnímu příkazu, odvolání atd.)

- a další...

s popisem vašeho případu, pokud možno včetně příslušných dokumentů, kontaktujte nás prosím e-mailem na info@ley.cz
Vzory smluvPodmínky používání Stats PageRank Checking Icon čluny BARK , o.s. Martišor , občanské sdružení Martišor
copyleft 2005-2016 Ley.cz o.s. IČO: 02170582