Zákon o platebním styku (zákon č. 284/2009 Sb.)

§ (1-147)§ 112
Lhůta pro připsání peněžních prostředků vložených na platební účet

(1) Ustanovení § 109 až 111 se nepoužijí, vloží-li spotřebitel nebo drobný podnikatel na účet hotovost v měně členského státu, ve které je platební účet veden. V takovém případě poskytovatel peněžní prostředky připíše na platební účet příjemce neprodleně po okamžiku přijetí peněžních prostředků od spotřebitele nebo drobného podnikatele. V témže okamžiku nastává i den valuty a peněžní prostředky musí být uživateli k dispozici.

(2) Ustanovení § 109 a 110 se nepoužijí,

a) vloží-li spotřebitel nebo drobný podnikatel na platební účet hotovost v měně jiného než členského státu, ve které je platební účet veden, nebo

b) vloží-li uživatel, který není spotřebitelem ani drobným podnikatelem, na platební účet hotovost v měně, ve které je platební účet veden.

(3) V případech uvedených v odstavci 2 připíše poskytovatel peněžní prostředky na platební účet příjemce nejpozději následující pracovní den po dni přijetí peněžních prostředků od uživatele. V témže okamžiku nastává i den valuty a peněžní prostředky musí být uživateli k dispozici.

právní služby

Občanské sdružení Ley.cz(IČO: 02170582) vám nabízí právní pomoc v následujících oblastech

- rozvod (výživné, vypořádání SJM atd.)

- exekuce (odpor proti platebnímu příkazu atd.)

- trestní řízení (odpor proti trestnímu příkazu, odvolání atd.)

- a další...

s popisem vašeho případu, pokud možno včetně příslušných dokumentů, kontaktujte nás prosím e-mailem na info@ley.cz
Vzory smluvPodmínky používání Stats PageRank Checking Icon čluny BARK , o.s. Martišor , občanské sdružení Martišor
copyleft 2005-2016 Ley.cz o.s. IČO: 02170582