Zákon o platebním styku (zákon č. 284/2009 Sb.)

§ (1-147)§ 111
Lhůta platební transakce v rámci jednoho poskytovatele v české měně

Ustanovení § 109 a 110 se nepoužijí v případě platební transakce v rámci téhož poskytovatele na území České republiky v české měně. V tomto případě musí být peněžní prostředky připsány na platební účet příjemce, nebo nevede-li poskytovatel příjemci platební účet, dány příjemci k dispozici nejpozději na konci dne, v němž nastal okamžik přijetí příkazu. Pokud taková platební transakce zahrnuje směnu měn, mohou se plátce a jeho poskytovatel dohodnout na lhůtě o 1 pracovní den delší.

právní služby

Občanské sdružení Ley.cz(IČO: 02170582) vám nabízí právní pomoc v následujících oblastech

- rozvod (výživné, vypořádání SJM atd.)

- exekuce (odpor proti platebnímu příkazu atd.)

- trestní řízení (odpor proti trestnímu příkazu, odvolání atd.)

- a další...

s popisem vašeho případu, pokud možno včetně příslušných dokumentů, kontaktujte nás prosím e-mailem na info@ley.cz
Vzory smluvPodmínky používání Stats PageRank Checking Icon čluny BARK , o.s. Martišor , občanské sdružení Martišor
copyleft 2005-2016 Ley.cz o.s. IČO: 02170582