Zákon o platebním styku (zákon č. 284/2009 Sb.)

§ (1-147)

Zákon o platebním styku (zákon č. 284/2009 Sb.)


Úplné znění zákona č. 284/2009 Sb.ZÁKON ze dne 22. července 2009

o platebním styku

v platném znění (ve znění zákona č. 156/2010 Sb.)Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:

ČÁST PRVNÍ

OBECNÁ USTANOVENÍ

§ 1
Předmět úpravy

Tento zákon zapracovává příslušné předpisy Evropských společenství 1), zároveň navazuje na přímo použitelný předpis Evropských společenství 2) a upravuje

a) činnost některých osob oprávněných poskytovat platební služby a vydávat elektronické peníze, včetně činnosti těchto osob v zahraničí,

b) účast v platebních systémech a vznik a provozování platebních systémů s neodvolatelností zúčtování,

c) práva a povinnosti poskytovatelů platebních služeb (dále jen „poskytovatel") a uživatelů platebních služeb (dále jen „uživatel"),

d) práva a povinnosti vydavatelů elektronických peněz a držitelů elektronických peněz.

právní služby

Občanské sdružení Ley.cz(IČO: 02170582) vám nabízí právní pomoc v následujících oblastech

- rozvod (výživné, vypořádání SJM atd.)

- exekuce (odpor proti platebnímu příkazu atd.)

- trestní řízení (odpor proti trestnímu příkazu, odvolání atd.)

- a další...

s popisem vašeho případu, pokud možno včetně příslušných dokumentů, kontaktujte nás prosím e-mailem na info@ley.cz
Vzory smluvPodmínky používání Stats PageRank Checking Icon čluny BARK , o.s. Martišor , občanské sdružení Martišor
copyleft 2005-2016 Ley.cz o.s. IČO: 02170582