Zákon o matrikách, jménu a příjmení... (zákon č. 301/2000 Sb.)

§ (1-100)§ 96

Ministerstvo stanoví prováděcím právním předpisem
a) matriční úřady a jejich správní obvody,

b) podrobnosti o technickém způsobu vedení předem svázaných matričních knih,

c) způsob a postup při vedení rejstříku,

d) postup při zapisování do matričních knih,

e) postup při vydávání matričních dokladů, potvrzení a doslovných výpisů z matričních knih,

f) postup při zasílání matričních dokladů do ciziny,

g) obecné podmínky pro vedení sbírky listin a nahlížení do ní,

h) postup při vydávání osvědčení 4) a vysvědčení,

i) postup při zápisu oznámení o užívání příjmení po rozvodu,

j) postup při uvádění příjmení žen v matričních knihách a na matričních dokladech,

k) vzory matričních tiskopisů,

l) způsob a postup ověřování odborné způsobilosti pro výkon funkce matrikáře,

m) postup při provádění zápisů do zvláštní matriky,

n) postup při předávání matričních knih a sbírek listin k archivaci.

právní služby

Občanské sdružení Ley.cz(IČO: 02170582) vám nabízí právní pomoc v následujících oblastech

- rozvod (výživné, vypořádání SJM atd.)

- exekuce (odpor proti platebnímu příkazu atd.)

- trestní řízení (odpor proti trestnímu příkazu, odvolání atd.)

- a další...

s popisem vašeho případu, pokud možno včetně příslušných dokumentů, kontaktujte nás prosím e-mailem na info@ley.cz
Vzory smluvPodmínky používání Stats PageRank Checking Icon čluny BARK , o.s. Martišor , občanské sdružení Martišor
copyleft 2005-2016 Ley.cz o.s. IČO: 02170582