Zákon o matrikách, jménu a příjmení... (zákon č. 301/2000 Sb.)

§ (1-100)

Zákon o matrikách, jménu a příjmení... (zákon č. 301/2000 Sb.)


Úplné znění zákona č. 301/2000 Sb.


ZÁKON ze dne 2. srpna 2000

o matrikách, jménu a příjmení a o změně některých souvisejících zákonů

v platném znění (ve znění zákona č. 227/2009 Sb.)Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:

ČÁST PRVNÍ

MATRIKY, JMÉNO A PŘÍJMENÍ

HLAVA I

MATRIKA

DÍL 1
Obecná ustanovení

§ 1

(1) Matrika je státní evidence narození, uzavření manželství, vzniku registrovaného partnerství (dále jen „partnerství") a úmrtí fyzických osob na území České republiky a narození, uzavření manželství, vzniku partnerství a úmrtí, k nimž došlo v cizině, jde-li o státní občany České republiky (dále jen "občan").

(2) Matrika se dělí na
a) matriku narození, pro kterou se vede kniha narození,

b) matriku manželství, pro kterou se vede kniha manželství,

c) matriku registrovaného partnerství, pro kterou se vede kniha registrovaného partnerství, a

d) matriku úmrtí, pro kterou se vede kniha úmrtí.

(3) Kniha narození, kniha manželství, registrovaného partnerství a kniha úmrtí (dále jen "matriční kniha") je vytvořena z předem svázaných tiskopisů.

(4) Součástí matriční knihy je abecední jmenný rejstřík (dále jen "rejstřík") provedených zápisů narození, uzavření manželství, registrovaného partnerství a úmrtí fyzických osob (dále jen "matriční událost").

právní služby

Občanské sdružení Ley.cz(IČO: 02170582) vám nabízí právní pomoc v následujících oblastech

- rozvod (výživné, vypořádání SJM atd.)

- exekuce (odpor proti platebnímu příkazu atd.)

- trestní řízení (odpor proti trestnímu příkazu, odvolání atd.)

- a další...

s popisem vašeho případu, pokud možno včetně příslušných dokumentů, kontaktujte nás prosím e-mailem na info@ley.cz
Vzory smluvPodmínky používání Stats PageRank Checking Icon čluny BARK , o.s. Martišor , občanské sdružení Martišor
copyleft 2005-2016 Ley.cz o.s. IČO: 02170582