Zákon o loteriích a jiných podobných hrách (zákon č. 202/1990 Sb.)

§ (1-53)§ 9

(1) Text losů podléhá schválení orgánu státního dozoru. Užívání státních symbolů na losech není dovoleno.

(2) Text losů při herní jistině nad 50 000 Kč musí obsahovat:
a) název a sídlo provozovatele,

b) počet vydaných losů a jejich cenu, nebo údaj, čím je určena celková výše herní jistiny,

c) počet a cenu výher, popřípadě jakým způsobem se stanoví počet výher,

d) způsob, místo a datum slosování, popřípadě stanovení okolnosti, která rozhoduje o výhře,

e) číslo a datum povolovacího rozhodnutí,

f) označení, jak a kde budou oznámeny výhry,

g) označení místa, kde se výhry vydávají,

h) lhůtu, do níž musí být výhry vyzvednuty.

(3) Před vydáním losů do prodeje je třeba za přítomnosti orgánu státního dozoru alespoň namátkově přezkoušet jejich počet a správné číslování a vyhotovit o tom zápis.

právní služby

Občanské sdružení Ley.cz(IČO: 02170582) vám nabízí právní pomoc v následujících oblastech

- rozvod (výživné, vypořádání SJM atd.)

- exekuce (odpor proti platebnímu příkazu atd.)

- trestní řízení (odpor proti trestnímu příkazu, odvolání atd.)

- a další...

s popisem vašeho případu, pokud možno včetně příslušných dokumentů, kontaktujte nás prosím e-mailem na info@ley.cz
Vzory smluvPodmínky používání Stats PageRank Checking Icon čluny BARK , o.s. Martišor , občanské sdružení Martišor
copyleft 2005-2016 Ley.cz o.s. IČO: 02170582